Image zoom effect and Tobi lightbox

CSS i JS uvećavanje fotografija sa Tobi lightbox uz odličan efekt na maloj fotografiji.

Ikone su u css-u.

Ova fotka ima klasu LIGHTBOX - onaje za fotografije u nizu

Ova fotka ima klasu LIGHTBOX - onaje za fotografije u nizu

Ova fotka ima klasu LAST-IMAGE - ona je za zadnju fotografiju

Ovdje je sve isto osim što je zamjenjena klasa MAX800 sa FIGA500 koja u biti zamjenjuje col_4