Spotlight uvećavanje fotografija sa jednostavnim zoom efektom na thumb fotki; bez jquery a css je unutar js težine 20kb (nekompresirano)