Najpoznatije latinske izreke i poslovice


latinske izreke pdf, latinske izreke tetovaže, latinske izreke o ljubavi, latinske izreke o obitelji, latinske izreke o prijateljstvu, latinske pravne izreke, latinske izreke ljubavne, latinske izreke o vinu, latinske poslovice za tetoviranje, latinske poslovice o prijateljstvu, latinske poslovice o obitelji, latinske poslovice i mudrosti, latinske izreke, latinske poslovice o bogu, latinske poslovice građansko pravo, latinske poslovice o ratu...

 • HOC FACIAS HOMINI QUOD CUPIS ESSE TIBI
  Čini ljudima ono što želiš da tebi čine
 • ABUSUS NON EST USUS SED CORRUPTELA
  Zloupotreba nije upotreba, nego pokvarenost
 • ACTA NON VERBA
  Djela, ne riječi
 • AUDIATUR ET ALTERA PARS
  Neka se sasluša i druga strana
 • ACCIPERE QUOD TUUM ALTERIQUE DA SUUM
  Bolje je nepravdu primati nego nanositi
 • ACCIPE QUOD TUUM ALTERIQUE DA SUUM
  Uzmi što je tvoje, a drugome daj njegovo
 • ACTAM REM AGERE
  Raspravljati o gotovoj stvari
 • ADESTE AMICIS
  Pomozite prijateljima
 • ADULATIOM VITIORUM ALITRIX
  Ulagivanje je hranitelj mana
 • AD REM
  Na stvar
 • ADVOCATUS DIABOLI
  Vražji advokat
 • ALEA IACTA EST
  Kocka je bačena
 • ALPHA ET OMEGA
  Početak i završetak
 • ALMA MATER
  Majka hraniteljica / Sveučilište
 • AMICUS CERTUS IN RE INCERTA CERNITUR
  Pravi se prijatelj poznaje u nevolji
 • AMOR VINCIT OMNIA
  Ljubav sve pobjeñuje
 • AMAT VICTORIA CURAM
  Pobjeda donosi brige
 • ARS DELUDITUR ARTE
  Klin se klinom izbija
 • AUDACEM FORTUNA IUVAT
  Hrabroga sreća prati
 • AUREA MEDIOCRIATIS
  Zlatna sredina
 • BIS DAT QUI CITO DAT
  Dvostruko daje tko brzo daje
 • BONA FIDE
  U dobroj vjeri
 • CARPE DIEM
  Iskoristi dan
 • CLARA PACTA BONI AMICI
  Čisti računi, dobri prijatelji
 • CLAVUS CLAVO EXTRUDITUR
  Klin se klinom izbija
 • COGITO ERGO SUM
  Mislim, dakle postojim
 • CORNIX CORNICI OCULOS NON EFFODIET
  Vrana vrani oči ne kopa
 • CONCIENTIA MILLE TESTES
  Savjest vrijedi tisuću svjedoka
 • COR NON MENTITUR
  Srce ne vara
 • CUM ACCUSAS ALIUM PROPRIAM PRIUS INSPICE VITAM
  Prije nego optužuješ drugog, promotri vlastiti život
 • DEFORME EST DE SE IPSO PRAEDICARE
  Neukusno je govoriti o samome sebi
 • DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM
  O ukusima ne treba raspravljati
 • DIEM PERDIDI
  Izgubio sam dan
 • DIEM IRAE
  Sudnji dan
 • DIVIDE ET IMPERIA
  Razdvoji i vladaj
 • DIVITIAE PARIUNT CURAS
  Bogatsvo stvara brige
 • EGENS IS EST CUI NIHIL SATIS EST
  Siromašan je onaj kojemu ništa nije dosta
 • ERRANDO DISCIMUS
  Griješeći učimo
 • ERRARE HUMANUM EST
  Griješiti je ljudski
 • ETREMA SUNT VITIOSA
  Krajnosti su pune mana
 • FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE
  Svatko je kovač svoje sreće
 • FALLITUR VISUS
  Izgled vara
 • FELIX QUI NIHIL DEBET
  Sretan je onaj koji ništa ne duguje
 • FESTINA LENTE
  Žuri se polagano
 • FIDA TERRA INFIDUM MARE
  Hvali more, drži se kraja
 • HANIBAL ANTE PORTAS
  Hanibal pred vratima
 • HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
  Povijest je učiteljica života
 • HOC FACIAS HOMINI QUOD CUPIS ESSE TIBI
  Ne čini drugome što ne želiš da se tebi čini
 • HOC UNUM SCIO ME NIHIL SCIRE
  Znam da ništa ne znam
 • HOMO HOMINI LUPUS
  Čovjek je čovjeku vuk
 • IUVENTUS- VENTUS
  Mladost - ludost
 • IN CONTINUO
  Beskonačno
 • IN FLAGRANTI
  Na djelu
 • IN MEDIAS RES
  U sredinu stvari
 • IN MEMORIAM
  Na spomen
 • IN SPE VIVO
  U nadi živim
 • IN VINO VERITAS
  U vinu je istina
 • IMAPERARE SIBI MAXIMUM IMPERIUM EST
  Vladati sobom najveća je vlast
 • LAPSUS CALAMI
  Pogreška u pisanju
 • LAPSUS LINGUAE
  Pogreška u govoru
 • LUPUS PILUM MUTAT NON MENTEM
  Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada
 • LUPUS IN FABULA
  Mi o vuku, vuk na vrata
 • MALA HERBA NON INTERIT
  Neće grom u koprive
 • MANUS MANUM LAVAT
  Ruka ruku mije
 • MEA CULPA
  Moj grijeh
 • MENS SANA IN CORPORE SANO
  Zdrav duh u zdravom tijelu
 • MISERUM EST CARERE CONSUETUDINE AMICORUM
  Žalosno je biti bez prijatelja
 • MULTA FACILIORA SUNT DICTU QUAM FACTU
  Mnogo je lakše reći, nego učiniti
 • MULTI MULTA NEMO OMNIA NOVIT
  Mnogi znaju mnogo, ali nitko ne zna sve
 • NEMO DOCTUS NASCITUR
  Nitko se nije rodio učen
 • NEMO SINE VITIO EST
  Nitko nije bez mane
 • NOLI TURBARE CIRCULOS MEOS
  Ne dirajte moje krugove
 • NON EST AURUM OMNE QUOD RADIAT
  Nije zlato sve što sja
 • NON PLUS ULTRA
  Dalje se ne može
 • NOSCE TE IPSUM
  Upoznaj samog sebe
 • NUMQUAM CREDATUR HOMINI QUI MULTA LOQUITUR
  Nikada ne treba vjerovati čovjeku koji puno govori
 • OCCASIO FACIT FUREM
  Prilika čini lopova
 • OCULUM PRO OCULU DANTEM PRO DANTE
  Oko za oko, zub za zub
 • OMNE INITIUM DIFFICILE
  Svaki je početak težak
 • OMNIA MEA MECUM PORTO
  Sve svoje nosim sa sobom
 • OMNIA TEMPUS HABENT
  Sve u svoje vrijeme
 • PISCIS PRIMUM A CAPITE FOETET
  Riba najprije smrdi od glave
 • POETA NASCITUR ORATOR FIT
  Pjesnik se rađa a govornik se stvara
 • POST NUBILA PHOEBUS
  Poslije oblaka dolazi sunce
 • PENEM ET CIRCENSES
  Kruha i zabave
 • PARVO CONTENTUS ESSE DIDICI
  Naučio sam biti zadovoljan malim
 • PER ASPERA AD ASTRA
  Kroz trnje do zvijezda
 • PERPETUUM MOBILE
  Vječno pokretno
 • POTIUS SERO QUAM NUMQUAM
  Bolje ikad nego nikad
 • QUALIS VITA FINIS ITA
  Kakav život, takva smrt
 • QUALIS REX TALIS GREX
  Kakav pastir, takvo stado
 • QUEM DI DILIGUNT ADOLESCENS MORITUR
  Koga bogovi vole, mlad umire
 • QUI NON EST MECUM CONTRA ME EST
  Tko nije samnom, protiv mene je
 • QUOT CAPITA TOT SENTENTIAE
  Koliko ljudi, toliko ćudi
 • QUISQUE SUAS SUSTINET CRUCES
  Svatko ima svoj križ
 • QUI VENTUM SEMINAT TURBINEM METET
  Tko sije vjetar, buru će požeti
 • QUOD IN CORBE SOBRII ID IN LINGUA EBRII
  Što je trijeznom na srcu, to je pijanom na jeziku
 • QUALIS PATER TALIS FILIUS
  Kakav otac takav sin.
 • QUI GLADIO FERIT GLADIO PERIT
  Tko se mača lača, od mača i pogiba.
 • QUISQUE SUAS SUSTINET CRUCES
  Svatko ima svoj križ.
 • QUI SCRIBIT, BIS LEGIT
  Tko piše, dva puta čita.
 • QUOD LICET IOVI NON LICET BOVI
  Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu.
 • QUOT LINGUAS CALLES TOT HOMINES VALES
  Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš.
 • REPETITIO EST MATER STUDIORUM
  Ponavljanje je majka učenja.
 • SCIO NIHIL SCIO
  Znam da ništa ne znam.
 • SAPIENS EST QUI TACERE DATUR
  Mudar je onaj tko zna pametno šutjeti.
 • SAPIENTI SAT
  Pametnome dosta.
 • SENES BIS PUERI
  Stari su ljudi kao mala djeca.
 • SI VALES BENE EST
  Ako si zdrav, dobro je.
 • SOL LUCET OMNIBUS
  Sunce sja svima.
 • SUAE QUISQUE FORTUNAE FABER EST
  Svatko je kovač svoje sreće.
 • TEMPUS DOLORI MEDETUR
  Vrijeme liječi sve rane.
 • TUTUM OMNIA LEGERE NON OMNIBUS CREDERE
  Sigurno je sve čitati, ali ne i svemu vjerovati.
 • UNDA HIRUNDO NON FACIT VER
  Jedna lasta ne čini proljeće.
 • UNOS PRO OMNIBUS ET OMNES PRO UNO
  Jedan za sve, svi za jednoga.
 • UT SEMENTEM FECERIS ITA METES
  Kako posiješ, tako ćeš i žeti.
 • VASA VACUA MAXIME SONANT
  Prazne posude najjače zvone.
 • VENI VIDI VICI
  Dođoh, vidjeh, pobijedih.
 • VERBEA LIGANT HOMINES TAURORUM CORNUA FUNES
  Vola se veže za rogove, a čovjeka za riječi.
 • VIRIBUS UNITIS
  Svim silama.
 • VIVERE TOTA VITA DISCENDUM EST
  Čovjek uči dok je živ.
 • FINIS CORONAT OPUS
  Kraj djelo krasi.

Skini sve donje latinske poslovice u pdf dokumentu

DOWNLOAD